Cadillac Owners Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Cadillac SDV 1962 and STS 2000
Joined
·
11 Posts
Yes I've got one... it's a 2000 version so the map might be even older than that.
I'm not sure i've they are copyable... never tried it. But... do you have an italy cd??
My map set is missing Italy (i have germany-3-, france, belgium, Austria, etc.. but no italy.)

Ik heb er eentje.....
Het is wel een 2000 versie en de kaartgegevens zijn dus waarschijnlijk nog ouder dan dat.
Maar de meeste plekken in NL kan hij nog steeds vinden voor me.

Ga eerst op vakantie komende weken (met een TomTom ;-) maar daarna zal ik eens proberen een
kopie te maken)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top